Početna > Hvalevrijedan projekt u Bosni i Hercegovini
lifestyle

Hvalevrijedan projekt u Bosni i Hercegovini

Udruga Youth Vision predstavila svoju viziju budućnosti BiH

Udruga Youth Vision predstavila je svoje vizije za budućnost Bosne i Hercegovine danas na okruglom stolu u sklopu projekta „Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija“.

Predstavnici udruge, koju čini 28 članova, napomenuli su da su oni mladi ljudi koji su voljni ostati u Bosni i Hercegovini i učiniti je boljom državom. Glavne točke njihovog projekta su država kvalitetnog obrazovanja, društvene pravde, ekonomskog prosperiteta i sigurnosti. Kao neke od problema obrazovanja naveli su preslikavanje dijelova starog sistema, nestručnost odgovornih, selektivna rješenja, nekompatibilnost sa domaćim i svjetskim tržištem rada i hiperprodukciju nepotrebnih kadrova. Svoje ciljeve planiraju ostvariti kroz uvođenje prakse, modernizirane nastavne planove i programe i prilagođene upisne kvote.

Kao primjere društvene nepravde naveli su žrtve nasilja u obitelji, beskućnike i osobe s invaliditetom za koje smatraju da se mogu riješiti kroz povezanost sigurnih kuća i tretiranje nasilja kao kaznenog djela te prilagođavanje javnih ustanova i prijevoza osobama s invaliditetom i njihovo zapošljavanje. Istaknuli su činjenicu kako u BiH postoji samo devet sigurnih kuća, što je znatno manje nego što propisuje Istanbulska konvencija. Za državu ekonomskog prosperiteta njihov plan je uvođenje poreza na luksuz i kladionice, kao i poticanje mladih poduzetnika kroz pojednostavljivanje administrativnih poslova i smanjenje nameta.

Zadnja točka projekta odnosila se na državu sigurnosti koja obuhvaća ekološku, prometnu i sigurnost građana. Njihov cilj je regulirati korištenje energenata, uvođenje videonadzora u gradovima i poboljšanje rada žurnih službi.

Predavanje je održano u Hotelu Mostar, a projekt je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i realizira se u suradnji sa partnerskim organizacijama Inicijativa mladih za ljudska prava BiH (YIHR BiH), Fondacija INFOHOUSE i Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH).

Ana Buratović