Početna > Svakidašnja jezikoslovka
kolumne Maja Milošević

Svakidašnja jezikoslovka

Najveći problem u hrvatskome jeziku utjecaj je engleskoga jezika.

Engleski top upotrebljava se čak i uz hrvatski superlativ:

Top 3 najčitanijih > Tri najčitanija.

Slično je i sa super. Sve je postalo super – i lijepo i najprivlačnije i najpoželjnije i izvrsno. Vrhunski proizvodi postali su superproizvodi, vrhunske robne marke su supermarke. Najbolja ponuda je superponuda i sl. Treba reći cijena godine (kad se misli na najpovoljniju cijenu) ili najpovoljnija cijena umjesto super cijena godine. Kako bi se opravdala uporaba engleskih riječi, najčešće se kao razlog navodi da se njima određeni pojam označuje bolje, jasnije, nedvosmisleno, a zapravo je riječ o jezičnoj navici dijela govornika hrvatskoga jezika da pojmovi označeni stranom riječju znače nešto drugo. Dakle, zašto ne bismo check listu  zamijenili izrazom provjerna lista, natpise Sold! natpisima Prodano!, Rasprodano! itd.

U naslovima novinskih rubrika možemo pronaći:

Gospodarstvo & financije umjesto Gospodarstvo i financije

Kultura & scena umjesto Kultura i scena

Pijuni & Pješaci umjesto Pijuni i pješaci

Klikni & kupi umjesto Klikni i kupi

Ciljevi & filozofija tvrtke umjesto Ciljevi i filozofija tvrtke

Fitness & aerobic centar umjesto Fitness i aerobic centar

(ili: Centar za fitness i aerobic/aerobiku)

Poslovne & obiteljske obveze mogu se uskladiti umjesto Poslovne i obiteljske obveze mogu se uskladiti.

I u poslovnoj se komunikaciji često upotrebljava znak & umjesto veznika i, npr.: Čuvanje zapisa & dokumentacije.

Problem pretjerane uporabe engleskih riječi umjesto hrvatskih osobito je prisutan u poslovnoj komunikaciji i korporacijskome jeziku, npr.:

Naši accruali do kraja godine iznose … > Naši prihodi do kraja godine iznose …

To trebamo facilitirati. > To trebamo omogućiti; To trebamo podržati.

Revenue nam je 29 000 kn > Prihod / Dohodak nam je 29 000 kuna.

Imate svoje followere na Twitteru i one koje vi pratite! > Na Twitteru i slijedite i slijede vas!

Lead team treba reći svojim direct reportima da dođu na seminar. > Vodstvo tvrtke treba obavijestiti izravno podređene da dođu na seminar.

Nije prihvatljiv tekst u reklami:

Kroz mjesec Rujan na 1l Brick pakiranjima imamo cjenovnu

promociju − 20 % snižena cijena na sljedećim okusima: …

jer se njime krši nekoliko pravila. Taj bi tekst trebao glasiti:

Tijekom mjeseca rujna 20 % je snižena cijena kartonskim pakiranjima

od 1 l, i to sljedećim okusima: …

U reklamama su česti i pleonazmi, npr. duopack pakiranje u kojemu

se nepotrebno upotrebljava strana riječ (duopack) te udvaja obavijest

pack − pakiranje umjesto dvostruko pakiranje.

Pleonazam je i reklamni oglas:

Za više od potrošenih 250 kn poklanjamo vam dar.