Početna > Intervju s romskim aktivistom i vijećnikom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba
intervju

Intervju s romskim aktivistom i vijećnikom Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba

Upoznajte čovjeka koji je svojim primjerom pokazao kako djelovati za dobrobit svoje zajednice i zemlje u kojoj živi. Ramiz Ajdin, djeluje u mnogim humanitarnim projektima i pomaže pripadnicima romske nacionalne manjine, kao i drugim pripadnicima nacionalnih manjina na području grada Zagreba. Do sada je sudjelovao u nekim značajnim humanitarnim akcijama, a neke je i organizirao. Treba posebno istaknuti hvalevrijednu akciju koju je organizirao “Preventivno zdravlje pripadnika romske nacionalne manjine”, u suradnji sa zavodom za javno zravstvo dr. Andrija Štampar. Također, akcija upisa u registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica „Zaklada Ana Rukavina“ s naglaskom za pomoć romskoj zajednici pod nazivom „Lijek je u nama“. Isto tako aktivno surađuje sa Koordinacijom Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba, Koordinacijom Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije.

Od kada aktivno radite kao predstavnik romskih i drugih nacionalnih manjina na području grada Zagreba?

Unatrag pet godina, odlučio sam da politiku i svoju zajednicu neću promatrati iz prikrajka, nego aktivno sudjelovati u provođenju aktivnih mjera koje mogu poboljšati kvalitetu života ljudi, s naglaskom na moje Rome.

Što vas je potaknulo da se bavite humanitarnim radom?

Na neki način oduvijek se bavim humanitarnim radom, ipak u poslu aktivnim anganžmanom radim i sudjelujem u mnogim humanitarnim projektima od kada sam se konkretno okrenuo prema vlastitoj zajednici suočenoj problemima i poteškoćama.

Koje su poteškoće na koje nailazite u Vašem poslu?

Poteškoće ne postoje ako nešto jako želite. Ali u današnje vrijeme čovjek, ne samo ja nego svaki je suočen sa određenim ograničenjima ljudi. U poslu kao i u privatnom životu možete sresti ljude koji će vas razumjeti, kao i one koji će vam otežati put, a to su njihove predrasude. Mislim da je danas općenito društvo puno predrasuda. Ono što je nužno da bi jedna zajednica funkcionirala su osnovne stvari (infrastuktura, obrazovanje, zdravstvena skrb), te kada moji sunarodnjaci budu imali koliko toliko ove stvari riješene bit će manje i izloženi predrasudama kao i poteškoćama s kojima se susreću.

Na koji način potaknuti Rome u Zagrebu da više vremena posvete zajednici?

Mišljenja sam kako bi se mladi obrazovni kadar kojeg trenutno svakim danom imamo sve više mogao dati zajednici, te se na jedan način i odužiti te na takav način promovirati zajednicu i poticati što više mladih u uključivanje i pomoć zajednici koja je nužna. Uključivanje u civilni sektor, udruge, kulturne manifestacije, sudjelovanje u rješavanju problema, poteškoćama te kako ih premostiti.

Imate li podatak koliko je romskih studenata u Zagrebu?

Koliko je meni poznato trenutno u Zagrebu imamo sedam studenata, na čemu sam zapravo najviše ponosan. To je jedini pravi put u integraciji pripadnika romske zajednice i načina na koji mogu djelovati.

Jeste li zadovoljni potporom Grada Zagreba?

Apsolutno da. Grad Zagreb je jedan od rijetkih u Europi koji svojim primjerom živi multikultularnost, multietičnost, multikonfesionalnost. Da to ne bi ostalo samo na riječima i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, grad Zagreb iznimno potiče, ne samo pripadnike romske nacionalne manjine nego i ostale nacionalne manjine u smislu praćenja provedbe njihovih projekata. Osim praćenja udruga civilnog društva, grad Zagreb je svim pripadnicima nacionalnih manjina osigurao i financijska sredstva za rad njihovih Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Za kraj želim naglasiti kako se uvijek može raditi na poboljšanju i u samoj realizaciji dobivenih projekata, te bi se na takav način moglo puno bolje pratiti da li se projekti koji su određeni uistinu i realiziraju. Iz tih razloga se zalažem za romske medijatore/koordinatore koji bi uistinu bili na pomoć gradskim uredima grada Zagreba kao i samoj romskoj zajednici. Za kraj bih htio naglasiti i dobar primjer koji grad Zagreb provodi za Rome, a to je projekt SUZI – u kojem imam ulogu koordiniranja rada na terenu, te su krajnji korisnici Romi koji se ne mogu brinuti o sebi. Program je socijalnog karaktera koji za ulogu ima zapošljavanje žena Romkinja u dobi od 18 do 44 godine koje skrbe o starim i nemoćnim Romima. Projekt je financiran iz sredstava Europske unije i traje dvije godine. Tu je i projekt PARIZ – Postani Aktivan Rom/kinja i Zaposli se koji za ulogu ima osposobiti mlade Rome i Romkinje do prvog zanimanja kako bi lakše mogli pronaći posao na tržištu rada.

Imate li namjeru u skoroj budućnosti raditi na integraciji Roma u zemljama Eurospke unije za naobrazbu i zapošljavanje?

Mišljenja sam da svaka država, kao i moji Romi moraju djelovati u skladu sa zakonskim okvirima koji su im dani unutar pojedine države. Ukoliko bi mi se pružila prilika, svakako bih pokušao djelovati sa romskim aktivistima na globalnoj razini. Za sada želim djelovati unutar svog Grada, a potom pokušati djelovati unutar države.

Mogućnost suradnje s EU za potporu u financiranju napretka boljeg i kvalitetnijeg života općenito Roma i zajednice nacionalne manjine Zagrebačke županije?

Apsolutno da. U bliskoj budućnosti ću se svakako i sam pokušati prijaviti i aplicirati na neki od europskih projekta kako bih djelovao unutar same zajednice. Želim naglasiti da upravo pohađam edukacijsku pripremu za suradnika u pripremi europskih projekata te bih na takav način bio od pomoći svojoj zajednici. Mišljenja sam da je to upravo put kojim svi moramo krenuti kako bi i sami pripadnici bili prihvaćeni i svjesniji svoje uloge u društvu.

Mislite li u budućnosti više raditi na napretku kulture Roma?

Kako sam i na početku rekao, upravo iz tih razloga sam se i uključio u politički dio priče. Mislim, a to i radim. Pokušavam djelovati u osvještavanju svoje zajednice te na takav način stvoriti napredak koji je nužan. Nedopustivo je da pojedini moji Romi žive bez osnovnih uvjeta života koji su dostupni a trebali bi biti dostupni svakom čovjeku u 21 stoljeću.

Kada osiguramo onaj nužni dio, mišljenja sam da je kultura sastavni dio svakog naroda. Bez kulture, jezika i tradicije, čovjek nije čovjek ako ne zna za svoj jezik, kulturu i običaje. Konstantno promovirati onaj ljepši, pozitivni dio je nešto što će svakako pokazivati drugačiju sliku većinskom narodu. Ovdje želim istaknuti primjer dobre prakse u gradu Zagrebu, pod nazivom „Dani nacionalnih manjina“ koja se organizira u paviljonu Zrinjevac, gdje se sve nacionalne manjine predstavljaju svojom kulturom, običajima, te tradicionalnim plesovima i hranom. Od izuzetne je važnosti promovirati ovakve događaje i poticati da ih bude što više kako bi svaki narod utkao dio svoje kulture i baštine za buduće generacije.

Možete nam otkriti neke Vaše planove i buduće projekte koje mislite realizirati?

Svakako želim naglasiti da planiram završiti ono što sam započeo na privatnom dijelu, a tiče se moga obrazovanja. Planiram završiti fakultet koji sam započeo u Kninu, ‘Veleučilište Marko Marulić Knin’, smjer trgovinsko poslovanje s poduzetništvom, edukacijski program za suradnika u pisanju EU projekata u obrazovnoj instituciji Obrtničko učilište Zagreb, gdje sam u međuvremenu pohađao i završio informatički tečaj.

Što se tiče poslovnog dijela kada završim, edukacijski program za pisanje EU projekata cilj mi je pomoću pisanja projekata pomoći zajednici u smislu poboljšanja kvalitete života ljudi koji trebaju pomoć. Ovdje stavljam naglasak i želim istaknuti da ću pokušati osigurati dostupnost opismenjavanja u bilo kojem segmentu koja je nužna. Naglašavam da će obrazovanje biti ono na čemu ću raditi ovu godinu intenzivno, jer sam mišljenja da samo obrazovan i samosvjestan čovjek može bolje živjeti i svojim primjerom doprinijeti svojoj zajednici.

Autor: Marko Kriste

Foto: privatna arhiva