Početna > Eventi > PR usluge

PR usluge

Kreiranje social media strategije, osmišljavanje kreativnih kampanja ili organizacija evenata, stvaramo kreativne priče.

Proaktivnim i kreativnim korištenjem PR alata poput distribucije priopćenja za medije, intervjua, kreativnih priča, ciljanim vođenjem koorporativne komunikacije, organizacijom press tripova, press konferencija, medijskih evenata te photoshootinga, omogućujemo jačanje vašeg brenda, WOM efekt i pozicioniranje na tržištu.

Odnosi s javnošću

Odnosi s javnošću uža su nam specijalnost. Rado ćemo vam pomoći i strateški vas savjetovati po pitanju uspostavljanja vašeg odnosa sa ciljanom skupinom koje uključuju:

  • definiranje strategije i komunikacijskog plana,
  • razvoj odnosa s medijima,
  • interno komuniciranje ,
  • odnos s interesnim skupinama i institucijama,
  • krizno komuniciranje,
  • PR usmjeren na konkretan proizvod,
  • trening komunikacijskih vještina,
  • priprema za javne nastupe,
  • analize i evaluacija ostvarenih PR rezultata.

osiguraj.me